KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA JURNALI

 

Elmİ-nəzərİ və təcrübİ jurnal

 

 

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 2
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 2 
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2012 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2012 № 2
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2012 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2013 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2013 № 2
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2013 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2014 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2014 № 2
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2014 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2015 № 1
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2015 № 2
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2015 № 3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2016 № 2-3
Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2017 № 1

 

Təsisçi və baş redaktor: Abuzər Xələfov - Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri  doktoru, professor

 

Baş redaktor müavini:                                   Knyaz Aslan - Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), dosent

Məsul katib:                                                    Pərviz Kazımi

Redaksiya heyəti:                                         

Zülfi Toman, Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru

Roman Motulskiy, Belarus Milli Kitabxanasının direktoru

Azad Qurbanov, fəlsəfə doktoru (fizika-riyaziyyat elmləri üzrə), dosent, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı

Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, filologiya elmləri doktoru

Xəlil İsmayılov, tarix elmləri doktoru, professor

Umutkan Munalbaeva, Qazaxıstan Milli Akademik

Kitabxanasının direktoru

Kərim Tahirov, fəlsəfə doktoru (tarix üzrə),

Azərbaycan MilliKitabxanasının direktoru

Mayıl Əhmədov, Prezident Kitabxanasının direktoru

Lətifə Məmmədova, fəlsəfə doktoru (tarix üzrə)

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sektor müdiri

İrina Juravlyova, V.N.Karazin adına Xarkov Milli Universiteti Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru

Vladimir Klyuyev,pedaqoji elmlər namizədi, professor

Elçin Əhmədov, fəlsəfə doktoru (pedaqogika üzrə), dosent

Nadir İsmayılov, fəlsəfə doktoru (pedaqogika üzrə), dosent

 

 

Redaksiyanın ünvanı

Bakı, Az1148., Z.Xəlilov küç. 23

BDU, 2 saylı tədris korpusu, mərtəbə 4, otaq № 410

 

Əlaqə telefonu: 439-03-66., (050) 365-48-41

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti