knyaz aslan
Knyaz  İlyas oğlu Aslan


Pedaqoji elmlər namizədi,

Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti

İş  telefonu: 439-03-66,

knyazaslan@mail.ru

knyazaslan@yahoo.com

knyaz.azeriblog.com

Qısa bioqrafik məlumat


 • 1960-cı il dekabrın 25-də Gürcüstan Respublikası Dmanisi rayonunun Hamamlı kəndində anadan olub;
 • 1968-1979, Hamamlı kənd orta məktəbində təhsil alıb;
 • 1992-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə “Azərbaycan Ordusu” qəzetinin və

    Hərbi nəşriyyatın əməkdaşı kimi ön cəbhələrdə Qarabağ uğrunda Ermənistanla aparılan döyüşlərin iştirakçısı olub.
 • 1979-cu ildən kütləvi informasiya vasitələrində ardıcıl çıxış edir.

  Müxtəlif illərdə “Bakı Universiteti”, “Azərbaycan gəncləri”, “Mübarizə”, “Mühakimə”,

  “Azərbaycan Ordusu”, “Borçalı” və başqa qəzetlərdə müxbir, redaktor  və  baş redaktor vəzifələrində işləyib.

  Hazırda “Göyqurşağı” rəngli uşaq jurnalının baş redaktoru, “Xəzər Xəbər” jurnalının baş redaktor müavini,
  “Borçalı” jurnalının redaktoru, “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi-nəzəri jurnalının məsul redaktorudur.

 • 1989-cu ildən SSRİ və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin,

 • 1992-ci ildən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin,

 • 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin,

 • 2002-ci ildən Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.<>br/ Azərbaycan Yazıçılarının və Azərbaycan Jurnalistlərinin son qurultaylarının nümayəndəsi olub.

 • Evlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI • 1981-1983, Bakı Mədəni Maarif Texnikumu;

 • 1983-1988, BDU Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təhsil alib;

 • 1987-1989, Azərbaycan Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunda təhsil alib;

 • 1990-1993, BDU aspirant;

 • 1994-1998, BDU Jurnalistika fakültəsi;

 • 2006,  BDU Kitabxanaşünaslıq kafedrası dosent;

 • 2004, p.e.n. “Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının materialları əsasında)”

   mövzusunda namizədlik dissertasiyası;

 • 2006, “Azərbaycan elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri kitab və mütaliə haqqında” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


 • 1979-1981, Hamamlı kənd orta məktəbində katib-kargüzar;

 • 1988-1990, BDU Kitabxanaşünaslıq kafedrası laborant;

 • 1993-1994, müəllim;

 • 1994-2006, baş müəllim;
Apardığı dərslər:“Dünya kitabxanalarının tarixi”, “Kitabxana xidməti” (“Oxucularla iş”),
 “Azərbaycanda təhsil sisteminə kitabxana xidməti”.

1000-ə yaxın elmi, elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik məqalənin, 4 monoqrafiyanın, 20 kitabın müəllifidir.

Bir çox elmi, publisist və bədii kitabın, o cümlədən monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin ön sözünün müəllifi, rəyçisi və redaktorudur.

Şeirlərinin bir hissəsi rus, ingilis və alman dillərinə tərcümə olunub.

 

Mükafatları:


 • 1977 – “Əla təhsilə görə” nişanı;

 • 1979 – Qizil medal;

 • 1982-1983– Nizami Gəncəvi mükafatı laureatı;

 • 1985 – Azərbaycan ali məktəb tələbələrinin XIII Respublika elmi konfransının qalibi;

 • 1985 – XII Gənclərin və Tələbələrin XII Ümumdünya Festivalının Fəxri Fərmanı;

 • 1986 – Azərbaycan ali məktəb tələbələrinin XIV Respublika elmi konfransının Fəxri Fərmanı;

 • 1991 –  “Büllur Qələm” mükafatı laureatı;

 • 1994 –  Həsən bəy Zərdabi mükafatı laureatı;

 • 1994 – “Səhər” qəzeti mükafatı laureatı;

 • 1995 –  Şəhriyar mükafatı laureatı;

 • 1995 –  Sergey Yesenin mükafatı laureatı;

 • 2000 – Ömər Faiq Nemanzadə mükafatı laureatı;

 • 2001 – Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin diplomantı;

 • 2002 – “Qızıl Saz” mükafatı laureatı;

 • 2002 – “Qızıl Kitab” mükafatı laureatı;

 • 2005 – “Peşəkar Jurnalist” mükafatı laureatı;

 • 2006 – “Kamil Söz Ustası” mükafatı laureatı;

 • 2006 – “Mətbuatın dostu” mükafatı laureatı;

 • 2006 – Xəzər Universitəsi mükafatı laureatı;

 • 2007 – Abdulla Şaiq mükafatı laureatı;

 • 2007 – “Cəsarətli Qələm” mükafatı laureatı;

 • 2007 – “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı;

 • 2008 – “Müqəddəs Qələm” mükafatı laureatı;


   

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI • 2001 – Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə jurnalistlərin peşə treynunqi”
  (Moskva, 19-23 sentyabr  2005);

 • 2005 –  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  Azərbaycan Dillər Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Tərcümə və transmilli proseslər”
  mövzusunda Beynəlxalq konfrans (Bakı, 14-15 aprel 2008);

 • 2005 –  Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Mərkəzi Avropa və Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü (ABA-CEELI)
  Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə Şəffaflıq azərbaycan İctimai Birliyi tərəfindən təçkil olunmuş 4 mərhələli
  “Jurnalistlər üçün korrupsiya ilə mübarizə məsələlərinə dair təlim kursu” mövzusunda Beynəlxalq seminar (Bakı, mart 2005);

 • 2008 – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı və
  “Qafqaz Media” ictimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qafqaz Regionu Jurnalistlərinin İnformasiya
  Təşkilatları Arasında Fikir Mübadiləsinin İşlənmə Mexanizmi” mövzusunda Beynəlxalq konfrans (Bakı, 30 dekabr 2008).

TƏDQİQAT SAHƏSİ • Dünya kitabxanalarının tarixi

 • Oxuculara kitabxana xidməti

 • Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin həyatında kitab və mütaliə problemi

 • Ədəbiyyatşünaslıq və bədii ədəbiyyatın təbliği

 • Jurnalistika məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


              
 1.   Şəxsiyyətin formalaşması problemi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.  – 2003. – № 1. – S. 43-57.

 2.  
 3. Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında kitab və mütaliə məsələlər // Elturan (Milli Məsələlər). –2002–2003.–№1-2.–S.56-62.

 4.  
 5. Əsl ziyalı haqqında söz (Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Z.Əliyevin 70 illiyi münasibətilə) / Azərbaycan biblioqrafiyasının canlı salnaməsi. –B.: Mütərcim, 2003.–S.46-49. N.İsmayılovla birlikdə.

 6.  
 7. “Ömür yolu bircə andır…” (Hamlet İsaxanlının sözlərinə bəstələnmiş mahnılar əsasında hazırlanan mono-vokal tamaşa haqqında) // Xəzər Xəbər. –2003.–№148.–1-15 iyul.–S.4-8. V.Ömərli ilə birlikdə.

 8.  
 9. Ustad: Ürək sözü (Şair və jurnalist Mədəd Coşqunun 65 yaşı münasibətilə) // Xəzər Xəbər. –2003.–№148.–1-15 iyul.–S.26-27.

 10.  
 11. “Azərbaycanın xalq musiqisi dünyanın hər yerində sevilir” (Görkəmli muğam ustası, xalq artisti Arif Babayevlə sənət söhbəti) // Xəzər Xəbər.–2003.–№152.–16-30 sentyabr.–S.8-9.

 12.  
 13. Müasir cəmiyyət və bədii ədəbiyyatın təbliği problemləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2003.–№2.–S.57-68.

 14.  
 15. “Alimdir gözümdə ən böyük insan…” (Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, professor Bəhram Əsgərovun həyat və fəaliyyəti haqqında) // Xəzər Xəbər.–2004.–№170.– S.16-17.

 16.  
 17. Özəl ali məktəblərdə kitabxana işinin təşkili (Xəzər Universiteti Kitabxana-İnfor¬ma¬siya Mərkəzinin iş təcrübəsi əsasında) // Kitabxana¬şü¬nas¬lıq və biblioqrafiya.–2004.–№2.–S.60-71. M.Məmmədovla birlikdə.

 18.  
 19. Bədii ədəbiyyatın təbliğinin müasir vəziyyəti: nəzəriyyə və təcrübə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2004.–№1.–S.57-74.

 20.  
 21. Dastana çevrilir bir şair ömrü / Nəbioğlu M. Buta dünyası.–Bakı: Nurlan, 2004.– S.8-10.

 22.  
 23. Koroğlunun yazılmamış səfəri haqqında poetik düşüncələr / Nadir M. Koroğlu baharından beş yarpaq (Poema).– Bakı: Nurlan, 2004.–S.3-7.

 24.  
 25. Aşığı saz, şairi söz yaşadır / Ələmpaşalı Z. Ellərə yadigar sözüm-söhbətim (Şeirlər).– Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.–S.3-7.

 26.  
 27. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırma işığında: Professor M.Məmmədlinin “Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən. Mühazirə mətnləri” kitabı haqqında / Məmmədli M. Mənalı həyat yolu (Seçilmiş əsərləri). – Bakı: Vətən, 2004.–S.539-552.

 28.  
 29. Ağ saçların işığı (BDU-nun kafedra müdiri, dosent T.Quliyevin 75 illik yubileyi münasibətilə) // Mədəni-Maarif.–2004.–№12 (166).–S.20-21.

 30.  
 31. Kitab tarixinin ensiklopediyası (Professor A.Xələfovun “Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” adlı dərsliyi haqqında) // Xalq qəzeti. –2005. –1 mart. –№188.

 32.  
 33. Kitabxanalarımızın tarixi elmi araşdırma işığında (Professor A.Xələfovun “Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyi haqqında) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 may.–№188.–S.28-29.

 34.              
 35. İşıqlı qəlb sahibi (Akademik Bəkir Nəbiyev - 75) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 iyun.–№190.–S.14-15. T.Quliyevlə birlikdə.

 36.  
 37. Ön söz / Məmmədov M. Kitab çeşidi işinin nəzəriyyə və metodikası (Tədris-metodiki vəsait).–B.: Mütərcim, 2005.–S.3-6.

 38.  
 39. Nəriman Nərimanovun ədəbi-bədii irsində kitab və mütaliə məsələləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2005.–№1.–S.11-32.

 40.  
 41. Müdrikliyə aparan yol (Tanınmış kitabxanaşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor X.İsmayılovun 60 yaşı münasibətilə) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2005.–№1.–S.130-138. A.Xələfovla birlikdə.

 42.  
 43. “Deyilən söz yadigardır” (Səməd Vurğun - 100) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 may.–№188.–S.4-13. C.Məmmədli ilə birlikdə.

 44.  
 45. Kitabxanalarımızın tarixi elmi araşdırma işığında (Professor A.Xələfovun “Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyi haqqında) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 may.–№188.–S.28-29.

 46.  
 47. Böyük rus yazıçısı Maksim Qorkinin əsərləri Azərbaycan dilində: Tezis // Tərcümə və transmilli proseslər: Beynəlxalq konfrans. Bakı, 14–15 aprel 2005  / Tezislər.–B.: Azərbaycan Dillər Universitetinin Nəşriyyatı, 2005.–S.224-226.

 48. Nəsirəddin Tusinin kitabçılıq görüşləri // Xəzər Xəbər.–2005.–1 iyul.–№191.–S.23-26.

 49.  
 50. “Əkinçi”dən başlanan nurlu yol (Milli mətbuatımızın 130 yaşı münasibətilə) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 iyul.–№192.–S.19-23.

 51.  
 52. Dahi şairin aktyor varisi: Nizami Gən¬cə¬¬vidən… Məmmədrza Şeyxzamanova¬dək gələn yol (Azərbaycanın xalq artisti, mil¬li teatrımızın ustad sənətkarlarından biri M.Şeyxzamanovun 90 yaşı) // Xəzər Xəbər.–2005.–15 sentyabr.–№193.–S.14-17.

 53.  
 54. Estetik tərbiyə və mütaliə problemi // Xəzər Xəbər.–2005.–1 oktyabr.–№194.–S.28–29.

 55.  
 56. Nizami Gəncəvi irsində söz, kitab və mütaliə məsələləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2005.–№2.–S.51-63.

 57.  
 58. Vətəndaş yanğısı, ziyalı qayğısı / Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək (BDU-nun kafedra müdiri, millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanov). – Bakı: Nurlan,  2005.–S.131-134.

 59.  
 60. Yurda şöhrət gətirən alim / Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək (Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanovun həyat və fəaliyyəti haqqında). – Bakı: Nurlan, 2005.–S.3-6
 61.  
                 
 62. Haqqın ocağında közdü şairlər / Qaraçaylı V. Yarı böləmməzlər ürəyimizi (Şeirlər və poemalar). – Bakı: Nurlan,  2005.–S.3-8.

 63.  
 64. Yurda məhəbbətlə döyünən ürək / Hacıyev T. Başkeçiddən gələn səslər (Tarixi-etnoqrafik oçerklər). – Bakı: Nərgiz, 2005.–S.4-9.

 65.  
 66. Zərif duyğuların sevgi ünvanı / Şıxlı A. Sevərsənmi (Şeirlər və hekayələr). – Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.–S.5-10.

 67.  
 68. Oxucuların estetik tərbiyəsində kitab və mütaliənin rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2006.–№1.–S.46-54.

 69.  
 70. Görkəmli kitabxanaşünas alimin şərəfli ömür yolu (Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor A.Xələfovun 75 illilk yubileyi münasibətilə) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2006.–№2. –S.4-30. X.İsmayılovla birlikdə.

 71.  
 72. Uğurlu yolun başlanğıcı / Köçəri H. İki qəlbin harayı (Şeirlər).– Bakı, 2006.–S.2-3.

 73.  
 74. Sazın-sözün sehrində (Şair Salman Qazi haqqında söz) / Qazi S. İtirdiyim yerlər (Şeirlər və dastanlar). – Bakı: Nurlan, 2006.–S.11-13.

 75.  
 76. Şair Alxan Yekə Əhmədli haqqında söz / Yekə Əhmədli A. Dərd böyük olanda (Şeirlər və poemalar). –Bakı: Nurlan, 2006.–S.4-5.

 77.  
 78. Kamal səltənəti, Kamal dünyası / Kamal Talıbzadə: Kübarlıq məktəbi.– Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2007.–S.210-218.

 79.                   
 80. Müqəddəs ana yurda dəyərli oğul payı / Ömərli V. Qarayazı. 2-ci hissə.– Bakı: Ocaq, 2007.–S.5-6.

KİTABLARI

 1. Sözün kəsəsi (Publisistik düşüncələr).– Bakı, 1994.–48 s.
 2. Qırxıncı qapı (Şeirlər).– Bakı, 1995.–48 s.
 3. Döyüş olsa bir əsgərdir qələmim (Məqalələr; Reportajlar; Oçerklər; Yol qeydləri; Sənədli hekayələr).–Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 1998. –140 s.
 4. Mənəvi ömrün başlanğıcı (Polkovnik Şahbaz Aslanov) (Xüsusi buraxılış).–Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2000.–24 s.
 5. Başkeçidin dağlarıdır bu dağlar (Şeirlər toplusu). –Bakı, 2001.–100 s.
 6. Mənalı ömür yоlu: Abuzər Alı оğlu Хələfоv (Anadan оlmasının 70, еlmi-pеdaqоji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr еdilir) / Tərtib edənlər: Knyaz Aslan, Murtuz Bağırov.– Bakı: Bakı Univеrsitеti Nəşriyyatı, 2001.–230 s.
 7. Prоfеssоr Abuzər Хələfоv – 70. (“Kitabхanaşünaslıq və bibliоqrafiya” еlmi-nəzəri və təcrübi-mеtоdik jurnalının хüsusi buraхılışı) / Tərtib edəni: Knyaz Aslan. – Bakı: Bakı Univеrsitеti Nəşriyyatı, 2001.–№ 1.–148 s.
 8. Barlı-bəhərli illər (BDU-nun kafеdra müdiri, dоsеnt Tacəddin Quliyеv -75) / Tərtib edəni: Knyaz Aslan. – Bakı: Bakı Univеrsitеti Nəşriyyatı, 2005.–180 s.
 9. Kütləvi İnfоrmasiya Vasitələri: Müasir kоmmunikasiyaya giriş: VI nəşr: Dərs vəsaiti / Ray Еldоn Niеbеrt, Dоnald F.Ungurait, Thоmas W.Bоhn. İngilis dilindən tərcümə еdənlər: Хumar Hüsеynоva, Knyaz Aslan. – Bakı: Хəzər Univеrsitəsi Nəşriyyatı, 2005.–620 s.
 10. Şəхsiyyətin fоrmalaşmasında bədii ədəbiyyatın rоlu: Mоnоqrafiya. – Bakı: Bakı Univеrsitеti Nəşriyyatı, 2005.–300 s.
 11. Bu dünyaya nə gətirdim… Hamlеt İsayеv (İsaхanlı): Mоnоqrafiya. – Bakı: Хəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.–118 s. V.Ömərli ilə birlikdə.
 12. Elm və təhsil fədaisi (Əməkdar elm xadimi, prof.A.A.Xələfov): Monoqrafiya. – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2006.–240 s.
 13. Müdriklik və alimlik zirvəsində: Məqalələr məcmuəsi (Prof.A.Xələfov – 75) / Tərtib edənlər: Rasim Kazımov, Knyaz Aslan.– Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.–160 s.
 14. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu: Monoqrafiya (2-ci nəşri). – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2008. – 304 s.
 15. Qədim və оrtа əsrlər dünyа kitаbхаnаlаrı (Ən qədim zamanlardan XVII əsrin ortalarınadək): Dərs vəsаiti. –Bаkı: Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2008.–240 s.
 16. Dünyа kitаbхаnаlаrının tarixi (XVII əsrin ortalarından XXI əsrədək): Dərs vəsаiti. – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2008. – 240 s.
 17. Аzərbаycаndа təhsil sistеminə kitаbхаnа хiməti: Dərs vəsаiti. – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2008. – 192 s.
 18. Qızlar sevgi yaşında: Şeirlər. – Bakı: Qartal, 2008. – 76 s.
 19. Dədə Camal (Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Camal Mustafayev – 80): Xatirələr, şeirlər və fotolar / Nəşrə hazırlayanlar: Knyaz Aslan, Rəşid Faxralı. – Bakı: Pedaqogika, 2008. – 280 s.
 20. Hamlet İsaxanlı – Elm və Sənət Məclisi (1-10-cu məclislər): Elmi məruzə və çıxışlar toplusu / Yazıya alanlar: Knyaz Aslan, Cabir Məmmədli. – Bakı: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2008. – 302 s., şəkilli.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti