Üzv seçilmə

17/06/2014

BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin kollektivi Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor,“Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri” kafedrasının müdiri İSMAYILOV XƏLİL İSMAYIL OĞLUNUN BMT yanında İnformasiyalaşdırma Akademiyasının Həqiqi Üzvü seçilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona elmi işlərində yaradıcılıq uğurları arzulayır.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti