Vüsalə Musalının monoqrafiyalari haqqında Türkiyə mətbuatında məqalə dərc olunmuşdur.

07/02/2014

Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının dosenti Vüsalə Musalının "Azərbaycan şairləri Osmanlı təzkirələrində" və "Azərbaycan təzkirəçilik" tarixi monoqrafiyalari haqqında Türkiyə mətbuatında məqalə dərc olunmuşdur. Prof. Namık Açıkgöz tərəfindən hazırlanan məqalə Habervaktim qəzetinin 1 fevral 2014-cü il sayında çap edilmişdir.

 

http://www.habervaktim.com/yazar/63474/azerbaycan-suara-tezkireciligi.html

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti