Qiyabi Magstrantların dissertasiya işinin müdafiəsi keçrildi

28/02/2012

Müdafiə şurasının sədri Abuzər Xələfovun rəhbərliyi ilə  qiyabi magistratura dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

Qiyabi şöbəni bitirən 7 magistr müvəffəqiyyətlə dissertasiya işlərini müdafiə etdilər.

Dissertantlardan 2 nəfər əla, beş nəfəri isə yaxşı qiymətlərə layiq görüldülər.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti