Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” jurnalının son nömrəsi işıq üzü gördü.

17/04/2009

1997-ci ildən nəşr olunan “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnalın

növbəti (2008№2) nömrəsi işıq üzü görmüşdür.

Son nömrə bütövlükdə fakültə saytında yerləşdirilmişdir.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti