Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsinədə növbəti müdafiə

17/04/2009

30 may 2009-cu il tarixdə saat 11:00-da Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dissertantı  Ağayeva Xuraman Telman qızının «Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı (tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları) mövzusunda 05.25.03-Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi elmi adı almaq üçün  dissertasiya işinin  açıq müdafiəsi olacaqdar. Arzu edənlər  iştirak edə bilərlər (BDU, II tədris binası, aud. 405.).

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti