Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin Həmkarlar Təşkilati bürosunun hesabat seçki yığıncağı keçirilmişdir

07/12/1999

07 mart 2017-ci il tarixində Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin Həmkarlar Təşkilati bürosunun hesabat seçki yığıncağı keçirilmişdir. İclasın gündəliyində 4 məsələ öz əksini tapmışdır. 
1. Fakültə Həmkarlar Təşkilatı bürosu sədrinin hesabatı
2. Yeni büronun seçilməsi 
3. BDU-nun Həmkarlar Komitəsinin XV konfransına nümayəndələrin seçilməsi
4. cari məsələlər

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti