Kitabxana-informasiya texnologiyaları

08/03/2010

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı, professor xəlil İsmayılovun müəllifi oldugu "Kitabxana-jpginformasiya texnologiyaları" adlı dərs vəsaiti çapdan çıxıb. Kitabxana informasiya texnologiyalarının nəzəri əsasları, tarixi, sturukturu, fəaliyyət prinsipləri ətraflı şərh olunub, informasiya proseslərinin nomenklaturası, toplanması işlənməsi, informasiya resurslarının təsnifatı, onun kadr resursları eləcə də texnoloji layihələşdirilmənin mərhələləri haqqında geniş təsəvvür yaratmışdır. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu dərs vəsaiti kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri. müəllimləri və bu sahənin mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti