Elmi Şura

02/07/2014

02 iyul  2014-cü iltarixdə saat 14.00-da Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin Elmi Şurasının   iclasıkeçirildi.

 

G Ü N D Ə L İ K      M Ə S Ə L Ə L Ə R:

1. 2013-2014-cü   tədris ili üzrə fakültə dekanının hesabatı (dekan dos. A.Qurbanov)

2.2013-2014-cü tədris ilində magistratura üzrə İxtisaslaşmış Elmi Şuranın hesabatı (İxtisaslaşmış Elmi Şuranın sədri prof A.Xələfov)

3. Bakalavriat pilləsi üzrə  Dövlət Attestasiya Komissiyasının buraxılış işlərinin müdafiəsinin yekunu barədə hesabatı (Dövlət Attestasiya Komissiyasının  sədri prof. K.Tahirov)

4. Əyani şöbənini IV kurs tələbələrinin  istehsalat təcrübələrinin yekunu (kafedra müdirləri)

5.Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının dosent əvəzi fil. üzrə fəl. doktoru Ələmdar Qənbər oğlu Bayramovun dosent elmi adı almaq üçün BDU Elmi Şurası qarşısında vəsatət  qaldırması barədə sənədlərin müzakirəsi

3. Cari məsələlər.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti