Biblioqrafiyaşünaslıq kaferdrasında elmi seminar keçirilmişdir.

07/03/2012

Biblioqrafiyaşünaslıq kaferdrasında elmi seminar keçirilmişdir. Məruzəçi Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi Bayramova İradə Ziyadxan qızı olmuşdur. Seminarda kafedra müdiri dosent Nadir İsmayılov, elmi işlər üzrə dekan müavini dosent Elçin Əhmədov kafedranın müəllimləri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru X. Ağayeva, baş müəllim Q Hacıyeva, baş müəllim S Sadıqova, baş müəllim S. İsmayılova, laborant C.Şirinov iştirak etmişlər. Seminarın mövzusu "Azərbasycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının yerləşməsi və kadr təminatının müassir vəziyyəti" adlanır.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti