Bakı dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsində tələbə elmi konfransı keçirildi

04/05/2012

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyev anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş

Tələbə elmi konfransı keçrildi

Elmi konfransın proqramı:

Giriş sözü: BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, baş müəllim Akif Cəfərov

Məruzələr

1.Məhəmmədli Daşqın Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında H.Əliyev mərhələsi.

III kurs

Elmi rəhbər:Prof.Xələfov

2.Ağazadə Nihal H. Əliyev əsərlərinin

kitabxanalarda təbliği məsələləri

IV kurs

Elmi rəhbər: A. Cəfərov

3.Məmmədova Gülnar H. Əliyev biblioqrafik məlumat kitabının

III kurs

Elmi rəhbər təhlili

b/m S.Sadıqova

 

4. Sərxanova Aytac

H. Əliyev və kitab mədəniyyəti

III kurs Elmi rəhbər: K. Aslan

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti