B İ L D İ R İ Ş

14/02/2011

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının 15 fevral  2011-cu il tarixində saat 1200-də növbəti iclası  keçiriləcəkdir.jpg

İ C L A S I N G Ü N D Ə L İ Y İ

1.Qış imtahan sesiyasının nəticələri və tədris ilinin ikinci yarısında qarşıda duran vəzifələr

2.Dərs ilinin ll yarısı üçün təqvim planının müzakirəsi və təsdiqi

3.Qiyabi V kurs tələbələrinin istehsalat təcrübəsinin yekun iclasının müzakirəsi

4.Kafedranın dissertantı Rəşad Əhmədxan oğlu Qardaşovun  ikinci  ilinin atestasiyası

5.”Azərbaycan” qəzetinin 30 noyabr 2010-cu il tarixli 262-ci sayında dərc edilmiş elana əsasən Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında boş olan dosent yerinə b\m. S.A.Xələfovanın, 0,5 ştat müəllim vəzifəsini tutmaq üçün Z.T.Rzayevanın təqdim etdikləri ərizənin müzakirəsi

İştirak edirlər:                            prof. X.İ.İsmayılov

dos. A.M.Əliyev

f.d. S.A.Xələfova

b/m. S.M.Mustafayeva

müəl. R.Ə.Qardaşov

lab./müd. S.C.Hacıyeva

b/lab. E.Ə.Şirinova

b/lab. U.İ.Manafova

b/lab. A.Q.Rzayeva

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti