TƏDRİS PROQRAMLARI

Tədris proqramı

 1. Təcrübi kitabşünaslıq / tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: 1973.- 38 s.
 2. Kitabşünaslıq və ümumi kitab tarixi / tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: 1995.- 36 s.
 3. Azərbaycan kitab tarixi. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: BUN. 2000.- 17 s.
 4. Ümumi kitabşünaslıq. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: BUN. 2001.- 19 s.
 5. Kitabşünaslığın müasir problemləri. Magistr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: BUN. 2006.- 12 s.
 6. Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları. Magistr hazırlığı üçün /
  tərtib еdən: prof. B.Allahverdiyev. B.: BUN. 2006.- 11 s.
 7. Kitab sosial və kütləvi kommunikasiya sistemində. Magistr hazırlığı üçün / tərtib еdən:
  prof. B.Allahverdiyev. B.: BUN. 2006.- 15 s.
 8. Kitab istehsalının texnologiyası. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. İ. Vəliyev. B.: BUN, 2001.- 14 s.
 9. Mətnşünaslığın əsasları. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. İ. Vəliyev. B.: BUN, 2001.- 12 s.
 10. Redaktənin nəzəzriyyəsi və təcrübəsi. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. İ. Vəliyev. B.: BUN, 2001.- 42 s.
 11. Nəşriyyat və poliqrafiyanın əsasları. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. İ. Vəliyev. B.: BUN, 2001.- 26 s.
 12. . Mətn nəzəriyyəsi. Magistr hazırlığı üçün / tərtib еdən: prof. İ. Vəliyev. B.: BUN, 2006.- 12 s.
 13. Kitabçılıq işinin iqtisadiyyatı. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: b/m. R.Həmidov. B,:BUN, 2000. – 10 s.
 14. Nəşriyyat işində menecmet və marketinq. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: b/m. R.Həmidov. B,:BUN, 2004. – 14 s.
 15. Kitabın təbliği və reklamı. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən: dos. N. Mehrəliyeva. B.: BUN, 2006.
 16. Kitab və kitabçılıq işinin müasir problemləri. Magistr hazırlığı üçün /
  tərtib еdən: dos. N. Mehrəliyeva. B.: BUN, 2008.
 17. . Nəşrin rеdаktоr hаzırlığı. Bаkаlаvr hаzırlığı üçün / tərtib еdən: f.е.n. V.А.Musаlı.
  Bаkı, Bаkı Univеrsitеtinin nəşriyyаtı, 2008. 22 s.
 18. Kitаbın tехniki rеdаktə prоblеmləri. Mаgistr hаzırlığı üçün / tərtib еdən: f.е.n V.А.Musаlı.
  Bаkı, Bаkı Univеrsitеtinin Nəşriyyаtı, 2008, 10 s.
 19. Rеdаktоr fəаliyyətinin kоmpütеr təminаtı. / tərtib еdən: f.e.n. Ş.Quliyeva.B.: BUN, 2005, 10 s.
 20. Müəllif hüququ. / tərtib еdən: f.e.n. Ş.Quliyeva. B.: BUN, 2005, 10 s.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti