TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR

“Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasında tədris olunan fənnlər

Bakalavr pilləsi üzrə
 1. Ümumi kitabşünaslıq;
 2. Ümumi (dünya) kitab tarixi;
 3. Azərbaycan kitab tarixi;
 4. Kitab çeşidi işinin nəzəriyyəsi və metodikası;
 5. Müasir vətən və xaricdə kitab nəşri işi;
 6. Nəşriyyat-poliqrafiya texnika və texnologiyası;
 7. Müəllif hüququ;
 8. Nəşrin redaktor hazırlığı;
 9. Redaktor fəaliyyətinin komputer təminatı;
 10. Mətnşünaslıq;
 11. Poliqrafiya texnoloji proseslərin əsasları;
 12. Elektron nəşrlər;
 13. Nəşriyyat işində marketinq;
 14. Nəşriyyat işində menecment;
 15. Redaktəetmə;
 16. Redaksiya nəşriyyat işinin texnologiyası;
 17. Kitabın təbliği və reklamı;
 18. Nəşriyyat işinin təşkili və idarə edilməsi;
 19. Nəşrlərin bədii-texniki tərtibatı; Kitabçılıq işinin iqtisadiyyatı
Magistr pilləsi üzrə
 1. Kitabşünaslığın tarixi nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları;
 2. Kitabşünaslığın müasir problemləri;
 3. Kitab sosial və kütləvi kommunikasiya sistemində;
 4. Mətn nəzəriyyəsi;
 5. Redaktənin nəzəriyyəsi və praktikası;
 6. Müxtəlif ədəbiyyat növlərinin redaktəsi;
 7. Redaksiya nəşriyyat işində informasiya texnologiyası;
 8. Dövri nəşrlərin redaktor hazırlığı;
 9. Tərcümə ədəbiyyatının redaktor hazırlığı;
 10. Kitabın texniki redaktə problemləri;
 11. Nəşriyyat fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi;
 12. Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi;
 13. Kitab və kitabçılıq işinin tipologiyasının müasir problemləri.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti