KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ BİBLİOQRAFİYA- ELMİ NƏZƏRİ TƏCRÜBİ JURNALkitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:1997 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:1998 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:1998 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:1999 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:1999 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2000 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2000 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2001 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2001 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2002 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2002 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2003 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2003 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2004 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2004 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2005 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2005 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2006№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2007№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2007№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2008№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2008№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2009№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2009№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2010№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2010№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2011№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2011№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2012№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2012№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2013№1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2013№2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2014 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2014 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2015 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2015 №2
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2016 №1
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2016 №2

Təsisçi və baş redaktor prof. X.İ.İsmayılov

Məsul katib Rəşad Qardaşov

Redaksiya heyəti

  • prof. A.Xələfov
  • prof. Z.Əliyev
  • prof. B.Allahverdiyev
  • dos. N.İsmayılov
  • f.e.n. A.Əliyeva-Kəngərli
  • dos.Knyaz Aslan
  • dos. S. Xələfova
  • T.f.d K.Tahirov
  • T.İsmixanova
  • M. Hacıyeva

Redaksiyanın ünvanı

AZ – 1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23,
2 № -li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi,
“Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” jurnalının redaksiyası
Tel: (012) 510-17-60
azla_hi@hotmail.com

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti