Kitabxanaşünaslıq kafedrasının professor-müəllim heyəti

 

«Kitabxanaşünaslıq» kafedrasının müəllimləri tərəfindən Azərbaycan dili ilə yanaşı, 2014-2015-ci tədris ilindən, İngilis dilində, 2017-2018-ci tədris ilindən isə Rus dilində dərslər tədris olunur.

9 mart 2016-cı il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə universitet ilk dəfə olaraq öz əməkdaşına - «Kitabxanaçılıq-informasiya» fakültəsinin yaradıcısı, «Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin banisi», Əməkdar elm xadimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor Abuzər Alı oğlu Xələfova «Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professoru» adını vermişdir.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, kafedramız davamlı olaraq ölkəmizdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq, o cümlədən respublika elmi konfranslarında «Kitabxanaşünaslıq bölməsinə» rəhbərlik edir. Bunlara misal üçün «Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı (15 noyabr, 2016), «Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi» mövzusunda respublika elmi konfransını (10 may, 2017), «Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı (4 may, 2018) və s. göstərmək olar.

2017-2018-ci tədris ilində kafedramızın 2 əməkdaşına - Məmmədov Eldəniz Elman oğluna və Nigar Nurəddin qızı İsmayılovaya - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tarix üzrə fəlsəfə doktoru diplomu təqdim edilmişdir.

Hal-hazırda kafedramızda dissertasiya müdafiəsi ərəfəsində olan əməkdaşlarımız və doktorantlarımız vardır.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti