BİZİM MÜƏLLİFLƏR

BİZİM MÜƏLLİFLƏR
 1. Abuzər Alı oğlu Xələfov - Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki,
  Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
 2. Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov - Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı, tarix elmləri doktoru, professor
 3. Zöhrab Hüseyn oğlu Əliyev - BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor
 4. Nadir İslam oğlu İsmayılov-BDU-nun Bibilioqrafiya­şünas­lıq kafedrasının dosenti
 5. Əli Musa oğlu Rüstəmov - BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, pedaqoji elmlər namizədi
 6. Elçin Yusif oğlu Əhmədov- BDU-nun Kitabxanaçılıq-in­for­­masiya fakültəsinin dekan müavini, Kitabxanaşünaslıq ka­fedrasının dosenti
 7. Mehmanəli Əkbər Məmmədov - BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, pedaqoji elmlər namizədi, dekan müavini
 8. Knyaz İlyas oğlu Aslan - BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, pedaqoji elmlər namizədi
 9. Solmaz Azay qızı Sadıqova - BDU-nun Biblioqrafiyaşünas­lıq kafedrasının baş müəllimi, dekan müavini
 10. Qəmzə Söhbət qızı Hacıyeva - BDU-nun Biblioqrafiyaşü­nas­­­lıq kafedrasının baş müəllimi
 11. Sima Paşa qızı İsmayılova - BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
 12. Raifə Əsəd qızı Vəzirova- BDU-nun Bibilioqrafiya­şünas­lıq kafedrasının baş müəllimi
 13. Ramiz Hacıbala oğlu Həmidov - BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının baş müəllimi
 14. Şəhla Tahir qızı Quliyeva - BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müəllimi
 15. Ələmdar Qənbər oğlu Bayramov- BDU-nun Kitab­şünas­lıq və nəşriyyat işi kafedrasının müəllimi
 16. Aşur Müseyib oğlu Əliyev- BDU-nun Kitabxana fondu və kata­loq­ların təşkili kafedrasının dosenti
 17. Sənubər Mikayıl qızı Mustafayeva- BDU-nun Kitabxana fondu və kataloqların təşkili kafedrasının baş müəllimi
 18. Akif Əmiraslan oğlu Cəfərov- BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının baş müəllimi
 19. Xuraman Telman qızı Verdiyeva –BDU-nun Biblioqrafik in­for­masiya axtarış sistemləri tədris laboratoriyasının müdiri
 20. Nuriyə Zakir qızı Mustafayeva - «Kompüter mərkəzi»nin proqramçı-mühəndisi
 21. Afət Qnyaz qızı Rzayeva -BDU-nun Kitabxana fondu və kataloqların təşkili kafedrasının aspirantı
 22. Əminə Vəli qızı Məmmədova -BDU-nun Bibilioqrafiya­şünas­lıq kafedrasının baş laborantı
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti