BİZİM MÜƏLLİFLƏR

BİZİM MÜƏLLİFLƏR

 1. Abuzər Alı oğlu Xələfov - Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki,
  Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professoru, tarix elmləri doktoru
 2. Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov - Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
 3. Nadir İslam oğlu İsmayılov-BDU-nun Bibilioqrafiya­şünas­lıq kafedrasının müdiri, dosent
 4. Elçin Yusif oğlu Əhmədov- BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent
 5. Mehmanəli Əkbər Məmmədov - BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, pedaqoji elmlər namizədi, dekan müavini
 6. Knyaz İlyas oğlu Aslan - BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri,dosent, pedaqoji elmlər namizədi
 7. Solmaz Azay qızı Sadıqova - BDU-nun Biblioqrafiyaşünas­lıq kafedrasının dosent, fəlsəfə doktoru
 8. Sima Paşa qızı İsmayılova - BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dosenti, fəlsəfə doktoru
 9. Şəhla Tahir qızı Quliyeva - BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müəllim, fəlsəfə doktoru
 10. Ələmdar Qənbər oğlu Bayramov- BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekan müavini, fəlsəfə doktoru
 11. Aşur Müseyib oğlu Əliyev- BDU-nun Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının dosenti
 12. Sənubər Mikayıl qızı Mustafayeva- BDU-nun Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının baş müəllimi
 13. Xuraman Telman qızı Verdiyeva –BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dosenti, fəlsəfə doktoru
 14. Nuriyə Zakir qızı Mustafayeva - «Kompüter mərkəzi»nin proqramçı-mühəndisi
 15. Afət Qnyaz qızı Rzayeva -BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tyutoru
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti