BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ KAFEDRASI

KAFEDRADA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

  1. İsmayılov Nadir İslam oğlu - Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent
  2. İsmayılova Sima Paşa qızı - dosent
  3. Sadıqova Solmaz Azay qızı – baş müəllim
  4. Məmmədov Əliyusif Məhəmməd oğlu - baş müəllim
  5. Bayramova İradə Ziyadxan qızı – müəllim
  6. Ağayeva Xuraman Telman qızı– müəllim
  7. Nəbiyeva Namiyə İntiqam qızı-laborant
  8. Xudiyeva Vəzufə Hüseynağa qızı-baş laborant
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti