Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyasının təsisçiləri

Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyasının təsisçiləri
  1. İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu, BDU, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, dekan
  2. Nəzərova Müjgan İsrafil qızı, ABŞ, Urbana Şampeyn Universitetinin doktorantı
  3. İsmayılov Nadir İslam oğlu, BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, müdir əvəzi
  4. Allahverdiyev Bayram Vəli oğlu, BDU, Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası, müdir
  5. Pirverdiyeva Rəna Ağababa qızı, Respublika Elmi Tibb Kitabxanası, direktor
  6. Quliyev Oruc İslam oğlu Xətai rayonu Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi, direktor
  7. Xudiyeva Şəhla Səlim qızı, Akademik Kitabxanası, direktor
  8. Orucova Azadə Əsəd qızı, Respublika Elmi Texniki Kitabxanası, şöbə müdiri
  9. Haciyeva Mələkxanım Məmməd qızı, M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, direktor müavini
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti